Opleidingsbeleid

We zijn er bij eFiliaaL van overtuigd dat praktische opleiding iets is wat je hele leven doorgaat. Een mens leert constant. En niet zozeer om dit in diploma's uit te drukken maar wel om beter te functioneren in de maatschappij.

We gaan bij eFiliaaL niet uit van diploma's maar meer van ervaring. En voor mensen die de ervaring (nog) niet hebben, van een stukje doorzettingsvermogen.

Met name voor de promotor en de regiomanager liggen er vele mogelijkheden om door het verbeteren van de eigen kennis de omzet fors op te schroeven. En de winkelier is in dit geval letterlijk de lachende derde die zijn omzet daar eveneens drastisch door ziet verbeteren. Onze opleidingen zijn dus zeer praktisch gericht. Geen vage theorie maar direct toepasbare kennis.Grofweg kunnen we stellen dat het bij de regiomanager vooral om vaardigheden gaat als

  • het werven en selecteren van winkeliers, promotors, verenigingen, goede doelen etc,
  • het aansturen van winkeliers en promotors,
  • het motiveren van winkeliers en promotors en aangeven waar de verbeterpunten liggen.
  • Je zou het een vorm van management mogen noemen, wat we dan ook terug zien in de functiebenaming.


Bij de promotor gaat het om vaardigheden op het gebied van

  • reclame in het algemeen (advertenties opstellen, copywriting etc)
  • marketing in het algemeen (doelgroepen, kanalen, optimalisatie)
  • de mogelijkheden van internet, met name om online effectief reclame te maken
  • social media met hun mogelijkheden en onmogelijkheden


Zowel voor de regiomanager als de promotor worden cursussen ontwikkeld die in 2017 ter beschikking komen. De cursussen worden gegeven tegen een geringe vergoeding die zowel regiomanager als promotor in zeer korte tijd terug moeten kunnen verdienen. eFiliaal draagt zorg voor de inschrijving en promotie van de cursussen en het daadwerkelijk geven van de cursussen en workshops wordt uitbesteed aan partijen die ruime ervaring hebben op dit gebied.


Sleutelwoorden

management(10) theorie(11) opleidingen(11) copywriting(15) overtuigd(15) verenigingen(18) 2017(18) optimalisatie(19) mens(20) cursussen(20) opleiding(21) doelen(23) vage(23) ontwikkeld(25) doelgroepen(26) maatschappij(27) fors(29) werven(30) inschrijving(33) vergoeding(36) effectief(53) promotors(55) regiomanager(56) winkeliers(58) beschikking(61) marketing:611;internet:485;reclame:316;advertenties:312;mogelijkheden:269;vooral:251;media:236;zeer:217;social:204;winkelier:98;kennis:93;gericht:92;verbeteren:74;partijen:65;ervaring:62;beschikking:61;winkeliers:58;regiomanager:56;promotors:55;effectief:53;vergoeding:36;inschrijving:33;werven:30;fors:29;maatschappij:27;doelgroepen:26;ontwikkeld:25;vage:23;doelen:23;opleiding:21;cursussen:20;mens:20;optimalisatie:19;2017:18;verenigingen:18;overtuigd:15;copywriting:15;opleidingen:11;theorie:11;management:10
Info voor de pers
Veel gestelde vragen
Links en resources
Wie zijn wij